لوله رانی با دستگاه PBA-125

مشخصات فنی لوله رانی با دستگاه PBA-125

مشخصات فنی عملیات لوله رانی با دستگاه PBA-125 ، توانایی اجرای انواع لوله گذاری و لوله رانی ، پایپ جکینگ ، میکروتونلینگ ، pipe jacking و حفاری افقی به شرح زیر در قطرهای ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلی متر می باشد:

فیلم عملکرد دستگاه

مراحل لوله رانی دستگاه PBA-125

۱- مرحله اول لوله رانی : piloting

piloting مرحله اول

piloting

 

۲- مرحله دوم لوله رانی : حفاری بوسیله مته حفار

حفاری بوسیله مته حفار

حفاری افقی بوسیله مته حفار

۳- مرحله سوم لوله رانی : کشیدن لوله کاروگیت پلاستیکی بوسیکه مته کششی

کشیدن لوله کاروگیت پلاستیکی بوسیکه مته کششی

کشیدن لوله کاروگیت پلاستیکی بوسیکه مته کششی

 

۴- مرحله چهارم لوله رانی : عقب کشیدن کیسینگ در گودال استارت

عقب کشیدن کیسینگ در گودال استارت

عقب کشیدن کیسینگ در گودال استارت

فهرست